Bảo hiểm

Quy trình nhanh chóng dễ dàng

1Đăng kí

 Lựa chọn một trong các hình thức

  • Văn Phòng MB: 1900 3362
  • Văn Phòng MN: 1900 3382
  • Đăng ký tại bảng Tư Vấn Vay Vốn

 

2Giấy tờ cần thiết

 Cung cấp tối thiểu các giấy tờ sau

  • CMND/CCCD
  • Sổ Hộ Khẩu
  • Một trong các giấy tờ tuỳ vào từng sản phẩm

3Ký kết

  • Ký kết hợp đồng
  • Nhận tiền giải ngân