CÔNG TY TÀI CHÍNH LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH?

CÔNG TY TÀI CHÍNH LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH?

   

  Công ty tài chính là Doanh nghiệp – tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn cho vay, đầu tư tài chính, hỗ trợ các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ.

   

   

  Trong lĩnh vực Ngân hàng, công ty tài chính được hiểu đơn giản như sau:

  “Công ty tài chính là các công ty – tổ chức tín dụng hỗ trợ cho vay tiền trả góp, mua hàng trả góp điện máy, mua xe máy trả góp”

  Hiện nay có một số công ty tài chính lớn tại Việt Nam như FE Credit, Home Credit, ACS…, mỗi công ty đều có đặc điểm riêng tuy nhiên đều chú trọng vào lợi ích của khách hàng khi có nhu cầu vay.

  Đặc Điểm Của Công Ty Tài Chính   

  Mức Vốn Pháp Định

  Công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn nếu so với ngân hàng. Nếu như công ty tài chính thành lập vào khoảng thời gian sau ngày nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008 thì có mức vốn pháp định là khoảng 300 tỷ đồng. Còn nếu thành lập sau thời gian ngày 31/12/2008 thì mức vốn pháp phải có là 500 tỷ đồng.

  Thời Gian Hoạt Động

  Thời gian hoạt động của công ty tài chính tối đa là 50 năm. Nếu gia hạn thêm thời gian hoạt động thì phải được phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhưng mỗi lần gia hạn thêm đó thời gian cũng không quá 50 năm.

  Các Loại Hình Công Ty Tài Chính Tại Việt Nam

  Hiện nay các công ty tài chính tại Việt Nam có các hình thức như sau:

  Công Ty Tài Chính Nhà Nước

  Công ty tài chính nhà nước là Công ty Tài chính do Nhà nước đầu tư nguồn vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.

  Công Ty Tài Chính Cổ Phần

  Công ty tài chính Cổ phần là Công ty Tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng nhau góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức Công ty Cổ phần.

  Công Ty Tài Chính Trực Thuộc Tổ Chức Tín Dụng

  Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và do họ làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.

  Công Ty Liên Doanh

  Công ty liên doanh là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

  Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

  Công ty 100% vốn nước ngoài là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.”