[HCM] CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

[HCM] CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

  Trình độ, năng lực và kinh nghiệm: 
  -    Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  -    Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  -    Hiểu rõ về quy trình sale.
  -    Hiểu về hoạt động thẩm định hồ sơ tín dụng.
  -    Kỹ năng phân tích, đánh giá và suy luận.
  -    Kỹ năng đối chiếu, xác thực thực thông tin.
  -    Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ cấp tín dụng, tài chính - ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách.
  -    Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách.
  -    Có đạo đức, phẩm chất, bảo mật thông tin trong công việc.
  Trách nhiệm và quyền hạn:
  * Trách nhiệm:
  -    Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được phân công trong phần mô tả công việc. 
  * Quyền hạn:
  -    Tham gia dự án, tham gia thực hiện phần công việc trong các Quy định/Quy trình có liên quan đến nghiệp vụ do Phòng quản lý. 
  -    Phối hợp xây dựng các mẫu văn bản, các tài liệu sản phẩm dịch vụ (nếu có) và tài liệu khác có liên quan của các Phòng ban liên quan.
  -    Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển chung của tổ chức thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đề ra. 
  -    Đề xuất với Trưởng bộ phận các biện pháp xử lý đối với các đơn vị phòng ban vi phạm các quy định của Công ty về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng;
  -    Yêu cầu bộ các Phòng Ban liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
  Mô tả công việc:
  *  Nhiệm vụ chính:
  -    Thực hiện thẩm định/tái thẩm định đối với các hồ sơ tín dụng cho Khách hàng thuộc mảng kinh doanh vượt quyền phán quyết của ĐVKD tuân thủ quy định GPTC và quy định Pháp luật về hoạt động tín dụng. 
  -    Chịu trách nhiệm về kiểm tra, đối chiếu và xác thực hồ sơ tín dụng của Khách hàng.
  -    Kiểm tra các sai sót, rủi ro liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của các Phòng/Ban và đề xuất phương án khắc phục.
  -    Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan và điều chỉnh kịp thời tài liệu/hoạt động nghiệp vụ do Phòng quản lý.
  -    Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến hoạt động của bộ phận hoặc theo chỉ đạo của Công ty.
  -    Phối hợp hỗ trợ, đào tạo các ĐVKD thực hiện công tác thẩm định trong hoạt động tín dụng mảng kinh doanh;
  -    Cung cấp thông tin cho các Đơn vị liên quan khi có yêu cầu.
  -    Thực hiện báo cáo tổng kết, lập kế hoạch theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó bộ phân yêu cầu.
  -    Các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó bộ phận phân công trong từng thời kỳ.  
   

  Liên Hệ Tuyển Dụng Ngay!
  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập chủ đề
  Vui lòng nhập nội dung
  Hotline: 028 3535 8585
  _chiduong Zalo Zalo: 028 3535 8585 Chat messenger