KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG LÀM VIỆC 3 - THUỘC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC - HÀ NỘI