KIẾN THỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Nổi bật
 • Bảo hiểm nhân thọ là gì?

  Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm có thời hạn dài, do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp và hoạt động dưới hình thức thỏa thuận bằng hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia.
 • Dịch vụ Mua trước trả sau

  “Mua trước trả sau” là hình thức tài trợ tín dụng ngắn hạn cho phép khách hàng mua sắm hàng hóa ngay lập tức mà không phải trả toàn bộ chi phí một lần.
 • Vay tiêu dùng là gì?

  Vay tiêu dùng hay vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo nhằm phục vụ các mục đích chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong cuộc sống như mua sắm đồ nội thất, chi phí đám cưới, mua sắm vật dụng trong gia đình...
 • Vay trả góp tiền mặt là gì?

  Vay trả góp tiền mặt là hình thức VAY TÍN CHẤP không cần chứng minh thu nhập được các ngân hàng, công ty tài chính hỗ trợ cho khách hàng khi có nhu cầu tài chính cấp bách nhằm giải quyết các nhu cầu như mua sắm, tiêu dùng, trang trải cho các khoản chi tiêu như học phí, du lịch, đám cưới…
 • Vay thế chấp là gì?

  Vay thế chấp là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo. Khách hàng sử dụng các tài sản có giá trị như bất động sản (nhà ở, đất đai), xe ô tô ...
 •  Vay tín chấp là gì?

  Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, tổ chức cho vay dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để duyệt khoản vay. Khách hàng vay tín chấp thông thường phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng…
KIẾN THỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm có thời hạn dài, do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp và hoạt động dưới hình thức thỏa thuận bằng hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia.

Dịch vụ Mua trước trả sau

Dịch vụ Mua trước trả sau

“Mua trước trả sau” là hình thức tài trợ tín dụng ngắn hạn cho phép khách hàng mua sắm hàng hóa ngay lập tức mà không phải trả toàn bộ chi phí một lần.

Vay tiêu dùng là gì?

Vay tiêu dùng là gì?

Vay tiêu dùng hay vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo nhằm phục vụ các mục đích chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong cuộc sống như mua sắm đồ nội thất, chi phí đám cưới, mua sắm vật dụng trong gia đình...

Vay trả góp tiền mặt là gì?

Vay trả góp tiền mặt là gì?

Vay trả góp tiền mặt là hình thức VAY TÍN CHẤP không cần chứng minh thu nhập được các ngân hàng, công ty tài chính hỗ trợ cho khách hàng khi có nhu cầu tài chính cấp bách nhằm giải quyết các nhu cầu như mua sắm, tiêu dùng, trang trải cho các khoản chi tiêu như học phí, du lịch, đám cưới…

Vay thế chấp là gì?

Vay thế chấp là gì?

Vay thế chấp là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo. Khách hàng sử dụng các tài sản có giá trị như bất động sản (nhà ở, đất đai), xe ô tô ...

 Vay tín chấp là gì?

 Vay tín chấp là gì?

Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, tổ chức cho vay dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để duyệt khoản vay. Khách hàng vay tín chấp thông thường phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng…