SẢN PHẨM ỨNG LƯƠNG

SẢN PHẨM ỨNG LƯƠNG

  I.Đối Tượng

  - Là Doanh Nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

  - Có văn phòng/nhà xưởng hoạt động trong Khu công nghiệp

  - Thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu 36 tháng đến thời điểm ký thoả thuận hợp tác.

   - Quy mô nhân viên từ 50 người trở lên

  II. Thông tin về sản phẩm Ứng Lương

  1. Mục tiêu:

  Hỗ trợ doanh nghiệp ứng lương cho Cán bộ nhân viên khi nhu cầu tiêu dùng của Cán bộ nhân viên tăng cao (cưới hỏi, ốm đau, gửi tiền về quê,…)

   

   

   

  2. Ưu điểm:

  - Thủ tục đơn giản

  - Khoản ứng linh hoạt

  - Không cần thẩm định

  - Không cần chứng minh thu nhập

  - Bảo mật và an toàn

  - Giải ngân trực tiếp vào tài khoản thanh toán của cán bộ nhân viên tối đa trong vòng 6h làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu sử dụng hạn mức ứng lương đã được cấp của cán bộ nhân viên.

  - Không phí phạt khi cán bộ nhân viên tất toán trước hạn.

   

  3. Đặc tính sản phẩm

  - Hạn mức tối đa: tối đa 20tr/CBNV

  - Hạn vay tối đa 3 tháng 

  - Hình thức thu nợ: khấu trừ vào lương hàng tháng của KH

  - Miễn giảm lãi cho các khách hàng đăng ký ứng lương trong tuần đầu tiên ký Thỏa thuận giữa PFS và Doanh nghiệp.

  - Giao dịch qua ứng dụng trên điện thoại.

  4. Quy trình cấp hạn mức và đăng ký ứng lương

  4.1.Cấp Hạn Mức

  - Xem xét tính chính xác của các thông tin Doanh nghiệp cung cấp tai Danh sách Cán bộ Cán bộ nhân viên tại doanh nghiệp (theo form PFS) so với HĐLĐ đính kèm.

  - Căn cứ vào các thông tin Doanh nghiệp cung cấp để xác định và phê duyệt hạn mức ứng lương tối đa đối với từng cán bộ nhân viên của Doanh nghiệp

  - Thông báo hạn mức ứng lương tối đa của từng cán bộ nhân viên đã được phê duyệt cho đại diện Doanh nghiệp để Doanh nghiệp thông báo lại cho các cán bộ nhân viên.

  4.2.Tạo tài khoản ứng lương:

  - Tạo hồ sơ cho Cán bộ nhân viên trên web/ứng dụng bán hàng của PFS với các trường thông tin Doanh nghiệp cung cấp

  - Thông báo danh sách Cán bộ nhân viên ứng với hạn mức được cấp duyệt tới Doanh nghiệp

  - Gửi tin nhắn thông báo cho cán bộ nhân viên theo số điện thoại đã đăng ký về việc hạn mức ứng lương tối đa đã được phê duyệt; user và mật khẩu đăng nhập (lần đầu) trên web/ứng dụng bán hàng của PFS.

  4.3.Đăng ký ứng lương và giải ngân.

  - Cán bộ nhân viên đăng nhập ứng dụng bán hàng và đăng ký Khoản ứng theo tài khoản, hạn mức được cấp sẵn

  - PFS giải ngân trực tiếp tới tài khoản của Cán bộ nhân viên cần ứng lương

  - PFS update các thông tin khoản ứng lên hệ thống theo dõi

   

   

  5. Quy trình thanh toán

  5.1. Đối soát và nhắc thanh toán.

  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi đến hạn đối với mỗi kỳ thanh toán lương gần nhất của DN theo nội dung tại thoả thuận đã ký, PFS gửi thông tin đối soát các khoản ứng trong vòng 30 ngày liền kề đến ngày PFS gửi thông tin đối soát tới email của Doanh nghiệp tại thoả thuận đã ký.

  Vd: kỳ chi lương của DN là ngày 10/7/2022 thì PFS sẽ xuất danh sách ứng lương từ ngày 5/6-5/7/2022 gửi cho DN đối soát lại và thanh toán;

  Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi nhận đối soát, Doanh nghiệp đối soát và xác nhận số liệu. Nếu PFS không nhận được phản hồi từ Doanh nghiệp thì công nợ xem như được chấp nhận

  5.2. Thanh toán

  Doanh nghiệp dựa theo thông tin khoản ứng của biên bản đối soát, tiến hành thanh toán vào tài khoản ngân hàng cho PFS.

  - Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, Doanh nghiệp không thanh toán, chương trình hỗ trợ ứng lương sẽ được tạm dừng.

  - Trường hợp Cán bộ nhân viên được ứng lương thôi việc tại Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có trách nhiệm

  + Thu hồi dư nợ khoản ứng còn lại của cán bộ nhân viên tại PFS (khấu từ từ lương của cán bộ nhân viên).

  + Thông báo thông tin các cán bộ nhân viên nghỉ cho PFS để PFS chấm dứt/tạm khóa hạn mức ứng lương đã phê duyệt .

  5.3  Gửi Biên nhận và Biên bản đối soát

  Trong thời hạn 03 (ba) ngày sau khi PFS nhận được thanh toán từ Doanh nghiệp, PFS sẽ gửi 02 (hai) bản cứng của Biên nhận và Biên bản đối soát (đã được ký), Doanh nghiệp ký và gửi lại PFS 01 (một) bản

   

  Quy trình nhanh chóng dễ dàng

  1Đăng kí

   Lựa chọn một trong các hình thức

  • Văn Phòng MB: 1900 3362
  • Văn Phòng MN: 1900 3382
  • Đăng ký tại bảng Tư Vấn Vay Vốn

   

  2Giấy tờ cần thiết

   Cung cấp tối thiểu các giấy tờ sau

  • CMND/CCCD
  • Sổ Hộ Khẩu
  • Một trong các giấy tờ tuỳ vào từng sản phẩm

  3Ký kết

  • Ký kết hợp đồng
  • Nhận tiền giải ngân