TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG Nổi bật
TUYỂN DỤNG

[HCM] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN SEO

[HCM] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN SEO

Số lượng: 1

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thu nhập: lương cơ bản + KPI

[HCM] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CONTENT

[HCM] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CONTENT

Số lượng: 1

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm

Thu nhập: lương cơ bản + KPI

[HCM] CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TẠI PFS

[HCM] CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TẠI PFS

- SỐ LƯỢNG: Trưởng Bộ Phận: 03; NV Kinh Doanh: 10

- LƯƠNG:  Lên đến 25 triệu

- KINH NGHIỆM: Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

[HCM]  TUYỂN GẤP GIAO DỊCH VIÊN

[HCM] TUYỂN GẤP GIAO DỊCH VIÊN

- SỐ LƯỢNG: 10

- LƯƠNG:  8 -10 TRIỆU

- THỜI GIAN: 31/10/2022

- KINH NGHIỆM: Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

[HCM & HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

[HCM & HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

- SỐ LƯỢNG: 100

- LƯƠNG: LƯƠNG: 7 -10 TRIỆU + hoa hồng + thưởng chính sách kinh doanh

- THỜI GIAN: 31/12/2022

- KINH NGHIỆM: 1 NĂM

[HCM, HN] TUYỂN TRƯỞNG NHÓM  KINH DOANH

[HCM, HN] TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

- SỐ LƯỢNG: 2

- LƯƠNG: THỎA THUẬN

- THỜI GIAN: 31/12/2022

- KINH NGHIỆM: 1 NĂM