[HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

[HCM] CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  Mô Tả Công Việc

  1. Xây dựng kẽ hoạch khảo sát thị trường tài chính và lập các phương án nghiên cứu phân tích đế tìm thị trường ngách, tổ chức các hoạt động nghiên cứu định tính và định lượng

  2. Phối hợp với các đối tác (đối tác bảo hiểm, đối tác thu hộ, đối tác chi hộ …) để tích hợp các sản phẩm, dịch vụ mới của Đối tác và PFS lên hệ thống

  3. Phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác giữa công ty và các đối tác công nghệ số

  4. Quản lý tình trạng hợp tác và vận hành giữa công ty và các đối tác cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác giữa hai bên

  5. Phối hợp các phòng ban xây dựng sản phẩm chi tiẽt triển khai trên thị trường. Phối hợp với Phòng Hỗ trợ kinh doanh lập những chương trình thúc đấy bán hàng dành cho đơn vị kinh doanh cũng như khách hàng. Phối hợp với Phòng Tiếp thị và truyền thông thiết kế các ấn phẩm, phương tiện truyền thông về sản phấm

  6. Xây dựng kế hoạch phát triền từng sán phẩm và hệ thống đánh giá, đo lường tiến độ và hiệu quả của các sản phấm đã ban hành

  7. Phối hợp với các đối tác đề xuất các sản phẩm đồng thương hiệu... để gia tăng tiện ích, ưu đãi cho khách hàng

  8. Nghiên cứu, phát triển, quản lý và phân phối sản phẩm theo từng đơn vị bán hàng nhằm đẩy mạnh doanh số theo kế hoạch cũng như kiểm soát rủi ro, chất lượng nợ

  9. Tống hợp đánh giá hiệu quả các sản phấm định kỳ tháng, quý, năm, trên cơ sở đó đề xuãt các biện pháp cải tiến với Trưởng Phòng nhằm tạo điều kiện thuận lơi đế phát triến sản phẩm.

  10. Chịu trách nhiệm về hiệu quả của sản phẩm và đảm bảo tiẽn độ công việc được phân công tại bộ phận

  11. Đảm báo thực hiện đầy đủ, đúng tiẽn dộ các công việc dược giao cho bộ phận

  12. Kiểm soát việc tuân thủ qui định nội bộ của công ty trong việc phát triển sản phẩm

  13. Các công việc khác theo phân công của Cãp có thấm quyền

  Yêu Cầu Công Việc

  A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm

  1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành ngân hàng/kinh tẽ trở lên

  2. Kinh nghiệm:Trên 3 năm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm vay trên nền tảng kĩ thuật số
  Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý sản phẩm

  3. Ngoại ngữ:Trình độ tương đương Toeic 300 - 350

   Am hiếu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh tài chính và môi trường kinh doanh tại Việt Nam cũng như am hiểu các qui trình, cách vận hành sản phẩm vay trực tuyến

  B.Năng lực, kỹ năng chuyên môn
  1.Am hiếu về kinh tế vĩ mô nói chung và lĩnh vực tài chính Ngân hàng nói riêng; nắm vững luật các tố chức tín dụng, quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, quy chẽ báo đảm tiền vay

  2.Thiết lập được những sàn phấm chủ lực và liên tục tìm kiếm những thị trường ngách

  3.Khả năng sử dụng công nghệ và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiên cứu thị trường

  C. Năng lực Kỹ năng mềm
  C1. Năng lực cốt lõi 
  1.Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả

  2.Khả năng phân tích và định lượng

  3.Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiên4Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

  C2. Kỹ năng mềm
  1.Khả năng tư duy chiến lược

  2.Kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác với các đõi tác

  3.Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

  Liên Hệ Tuyển Dụng Ngay!
  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập chủ đề
  Vui lòng nhập nội dung
  Hotline: 028 3535 8585
  _chiduong Zalo Zalo: 028 3535 8585 Chat messenger