[HCM & HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

[HCM & HN] TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

  Trình độ, năng lực và kinh nghiệm: 
  -    Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  -    Khả năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.
  -    Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp. 
  -    Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách.
  -    Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách.
  -    Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm và các gói sản phẩm liên quan đến khách hàng của Công ty.
  -    Có đạo đức, phẩm chất, bảo mật thông tin trong công việc.  
  Trách nhiệm và quyền hạn:
  * Trách nhiệm:
  -    Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ được phân công trong phần mô tả công việc. 
  * Quyền hạn:
  -    Tham gia đóng góp phần công việc trong các Quy định/Quy trình có liên quan đến phạm vi nghiệp vụ của Phòng kinh doanh. 
  -    Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển chung của tổ chức thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đề ra. 
  -    Đề xuất với Trưởng bộ phận các biện pháp xử lý đối với các đơn vị phòng ban vi phạm các quy định của Công ty thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng;
  Mô tả công việc:
  * Nhiệm vụ chính:
  a. Thực hiện chỉ tiêu KPI kinh doanh:
  -    Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ của công ty;
  -    Thực hiện đầy đủ và có chất lượng KPI kế hoạch bán hàng/ngày;
  -    Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chỉ tiêu kinh doanh được giao.
  b. Tiếp thị và quản lý khách hàng:
  -    Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị khách hàng.
  -    Thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
  -    Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng.
  -    Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng nhằm phục vụ công tác kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
  c. Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng:
  -    Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng: phối hợp thực hiện các chương trình tri ân/chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Công ty.
  -    Thực hiện công tác thu thập thông tin, tình hình khách hàng, địa bàn phụ trách, nắm bắt kịp thời các yếu tố sản phẩm cạnh tranh, đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
  -    Quản lý các doanh số giao dịch của khách hàng với công ty nhằm đảm bảo sự quản lý chặt chẽ và đề xuất các chính sách khách hàng phù hợp..
  -    Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.                             
  Liên hệ:  
  Tại HCM: 
  Email: nhansukinhdoanh@pfs.vn Điện thoại: 028.3535.8585 
  Tại Hà Nội: 
  Email: anhnh.2402@ggmail.com Điện thoại: 024.7300.2232

  Liên Hệ Tuyển Dụng Ngay!
  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Vui lòng nhập chủ đề
  Vui lòng nhập nội dung
  Hotline: 028 3535 8585
  _chiduong Zalo Zalo: 028 3535 8585 Chat messenger