Sản phẩm

Sản phẩm

SẢN PHẨM VAY THẾ CHẤP

SẢN PHẨM VAY THẾ CHẤP

Vay thế chấp tài sản là hình thức vay nợ có tài sản đảm bảo. Những tài sản mà khách hàng thế chấp, phải đảm bảo vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng trong thời gian vay, ngân hàng sẽ giữ giấy tờ pháp lý của tài sản đó.

SẢN PHẨM VAY TÍN CHẤP

SẢN PHẨM VAY TÍN CHẤP

Vay tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, tổ chức cho vay dựa hoàn toàn vào uy tín của cá nhân về năng lực trả nợ để duyệt khoản vay. Khách hàng vay tín chấp thông thường phục vụ cho các mục đích cá nhân, có thể là một khoản chi phí cho đám cưới, du lịch hoặc mua hàng tiêu dùng…

SẢN PHẨM VAY TIÊU DÙNG

SẢN PHẨM VAY TIÊU DÙNG

Vay tiêu dùng hay vay tiêu dùng tín chấp là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo nhằm phục vụ các mục đích chi tiêu cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong cuộc sống như mua sắm đồ nội thất, chi phí đám cưới, mua sắm vật dụng trong gia đình...

SẢN PHẨM VAY TRẢ GÓP

SẢN PHẨM VAY TRẢ GÓP

Vay trả góp tiền mặt là hình thức VAY TÍN CHẤP không cần chứng minh thu nhập được các ngân hàng, công ty tài chính hỗ trợ cho khách hàng khi có nhu cầu tài chính cấp bách nhằm giải quyết các nhu cầu như mua sắm, tiêu dùng, trang trải cho các khoản chi tiêu như học phí, du lịch, đám cưới…

SẢN PHẨM MUA TRƯỚC TRẢ SAU

SẢN PHẨM MUA TRƯỚC TRẢ SAU

“Mua trước trả sau” là hình thức tài trợ tín dụng ngắn hạn cho phép khách hàng mua sắm hàng hóa ngay lập tức mà không phải trả toàn bộ chi phí một lần.

SẢN PHẨM BẢO HIỂM

SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Bảo hiểm là loại hình bảo hiểm có thời hạn dài, do các công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp và hoạt động dưới hình thức thỏa thuận bằng hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia. 

    dfdfdfd